Water Festival

Water Festival

Let’s Work Together

waterfestival@dancebg.org

контакт

България, Бургас 8000
Phone : +359 898912545

Back to top

Фестивал за съвременни изкуства ”ВОДА”

“Всеки носи сянка” е визуален, интерактивен проект на Полина Герасимова (Полиформа), чрез който участника ще види как сянката му се отделя от него, обикаля пространството наоколо и колкото по близо иска да иде до нея, тя става по-голяма. Сянката е символ, който занимава съзнанието на философи, писатели, художници вече стотици години.

Карл Юнг го въвежда за първи път като термин и вярва, че Няма светлина без сянка и сянката е центъра на творчеството. Оскар Уайлд казва, че “Това, което хората наричат сянка на тялото, не е сянка на тялото, а е тялото на душата.”

Всички ние сме обградени от сенки, някои от които искаме да са там, други не. Когато сме фокусирани или изгубени, всички около нас придобиват формата на сенки. Страхуваме се от сенките, които не познаваме и преследване понякога грешните сенки на миналото. “Всеки носи сянка” е визуално представяне на този процес. Един до известна степен психологически експеримент да преживеем отделянето от собствената си сянка и тя да застане лице в лице срещу нас и да заживее собствен живот.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на Културата, Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, Община Бургас и Институт Лист София / Liszt Intézet Szófia. “Всеки носи сянка” се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria.